Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro: Chén thánh trong giao dịch forex

80

Một trong những yếu tố chính để có kế hoạch quản lý rủi ro tốt trong giao dịch forex là một tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tối ưu. Tỷ lệ này có thể được điểu chỉnh bằng cách sử đụng mức dừng lỗ và lợi nhuận mục tiêu được tính toán qua việc sử dụng hợp lý các khái niệm phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật chỉ ra những mức dừng lỗ hợp lý cho lệnh dừng lỗ đầu tiên, dừng lỗ động và các mục tiêu giá. Biết cách xác định những thành phần trên là đủ để xây dựng và thực hiện những hướng dẫn của tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.

Đầu tiên, khi bạn nghe nói đến tỷ lệ 3:1 hoặc tỷ lệ 4;1, thì đó chính là tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro chứ không phải là rủi ro/lợi nhuận. Do đó, phần này quy ước rằng tỷ lệ chúng ta đang sử dụng là lợi nhuận/rủi ro.

Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là một khái niệm đơn giản có vai trò quan trọng trong mọi giao dịch sinh lợi ròng của các nhà giao dịch. Trong khi tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tối ưu có thể khó đạt được trong mỗi ngày giao dịch, nhưng tất cả nhà giao dịch nên cố gắng đạt được tỷ lệ cao nhất có thể.

Để minh họa tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, giả sử một nhà giao dịch forex đặt ra mục tiêu tỷ lệ 3:1. Điều này đơn giản có nghĩa là trong một giao dịch được tiến hành, nhà kinh doanh phải tìm kiếm lợi nhuận ít nhất gấp ba lần số vốn có thể bị thua lỗ. Trong thực tế, điều này có nghĩa rằng nếu một giao dịch được thực hiện với số chi phí dừng lỗ là 1000$ thì mục tiêu lợi nhuận cần đạt được ít nhất là 3000$. Như vậy tỷ lệ ở đây sẽ là 3000$:1000$, hoặc tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 3:1.

Một cách giải thích khác của tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cần được chú ý. Với một tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao, nhà giao dịch có thể có số lần giao dịch thua lỗ nhiều hơn số lẩn giao dịch sinh lợi nhưng cuối cùng vẫn đạt được lợi nhuận ròng. Điều này là do lợi nhuận bình quân lớn hơn nhiều so với mức lỗ bình quân. Khái niệm tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro sẽ giúp hiện thực câu nói quen thuộc của các nhà giao dịch là “để lợi nhuận tiếp tục sinh lợi và nhanh chóng dừng lỗ”. Phân tích kỹ thuật giúp thiết lập một tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tối ưu trong mỗi giao dịch. Như đề cập trong phần trước, vị trí đặt lệnh dừng lỗ là rõ ràng trong giao dịch kỹ thuật. Các giao dịch nên được đóng lại ngay khi thị trường chứng tỏ lý do ban đầu để tham gia giao dịch là sai. Điều này có nghĩa rằng lệnh dừng lỗ nên được đặt với một khoảng cách giá hoặc tại một mức giá nhất định. Vì mức thua lỗ trong tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là dễ xác định, nên chỉ cần tính toán mức sinh lợi là có thể xác định được một giao dịch là xứng đáng để thực hiện hay không.

Mục tiêu lợi nhuận là không rõ ràng như mức dừng lỗ. Khi thị trường đi xuống, không ai có thể biết chính xác giá sẽ giảm đến mức nào và bao nhiêu. Đó là lý do tại sao lệnh dừng lỗ động là công cụ giao dịch phố biến – nghĩa là chúng cho phép nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận trong khi tiếp tục đi theo xu hướng, thậm chí ngay khi không biết giá sẽ đi đến đâu.

Tuy nhiên, đối với mục đích duy trì tỷ lệ lợi nhuận/rủi hợp lý và sinh lời, các mức lợi nhuận mục tiêu chính xác cần được sử dụng. Hầu hết các loại giao dịch kỹ thuật đều chỉ rõ các mục tiêu giá. Ví dụ, các giao dịch sử dụng mẫu hình đồ thị (chẳng hạn như, vai đầu vai, tam giác, hình chữ nhật, lá cờ, cờ đuôi nheo, v.v….) đều có các mục tiêu giá rõ ràng. Tương tự, cả kênh xu hướng Song song và khung giao dịch nằm ngang đều có mục tiêu giá tại phía đối diện của kênh hay khung giá. Giao dịch forex theo điểm phá vỡ mức kháng cự sẽ có mục tiêu giá tại các mức kháng cự tiếp theo. Tỷ lệ Fibonacci mở rộng cũng có thể được sử dụng nhằm xác định mục tiêu giá. Một khi xác định rõ ràng các mục tiêu lợi nhuận cho một giao dịch cụ thể, quyết định giao dịch có thể được thực hiện nếu giao dịch đó phù hợp với tiêu chuẩn tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro mà nhà giao dịch mong muốn. Ví dụ, nếu nhà giao dịch đưa ra tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tối thiểu là 2:1, và mức dừng lỗ đề ra là 3000$, mục tiêu lợi nhuận tối thiểu cẩn đạt được là 6000$.

Vậy tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tối ưu là bao nhiêu? Điều này thực sự phụ thuộc vào chiến lược giao dịch được sử dụng và phong cách giao dịch riêng của mỗi nhà giao dịch. Trong thực tế giao dịch hàng ngày, rất khó để đạt được một tỷ lệ cao như 4:1, bởi vì với tỷ lệ cao hơn, một đánh đổi gặp phải là số giao dịch thua lỗ sẽ nhiều hơn số giao dịch có lãi. Vì các giao dịch có lãi tạo ra nhiều lợi nhuận hơn so với số tiền mất đi trong mỗi lần thua lỗ, nên điều này là vẫn có thể chấp nhận được khi xét trong dài hạn. Nhưng tâm lý khi thường xuyên thua lỗ, thậm chí là với khoản tiền tương đổi nhỏ, có thể khiến một nhà giao dịch trở nên yếu bóng vía. Thực tế mà nói, phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và phong cách giao dịch của mỗi người, nhà giao dịch sẽ đưa ra mục tiêu tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro thích hợp có thể là 2:1 hay 3:1. Điều này có nghĩa rằng mỗi giao dịch phải đạt được mức lợi nhuận ít nhất gấp hai hay ba lần so với khoản lỗ dự kiến. Tất nhiên, nhiều nhà giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro thấp hơn, nhưng tỷ lệ giao dịch thành công cần phải cao hơn nhằm bù đắp thua lỗ và đạt được mức sinh lời hợp lý.