Thiết lập mức lỗ tối đa cho phép trong giao dịch forex

44

Bên cạnh đặt ra mục tiêu tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tối ưu, nhà giao dịch forex cũng nên đưa ra mức lỗ tối đa cho phép trong mỗi giao dịch, thường tính theo tỷ lệ phần trăm trong tổng tài khoản. Thiết lập mức lỗ tối đa cho phép là mục tiêu quan trọng nhất để bảo vệ nguồn vốn.

Nhiều nhà giao dịch thiết lập mức lỗ tối đa cho phép, ví dụ là 2%, và sau đó đặt lệnh dừng lỗ với số tiền tương ứng tỷ lệ phần trăm trên. Tuy nhiên, các nhà giao dịch kỹ thuật có khả năng linh hoạt trong quy mô giao dịch nhằm có được cách thức tốt hơn, ít chủ quan hơn
để cố định mức lỗ tối đa. Phân tích kỹ thuật là phương pháp tốt nhất để thiết lập mức dừng lỗ hợp lý theo hành động giá trên thị trường, không phải theo một mức tiền tùy ý. Khi đặt ra mức thua lỗ tối đa cho phép, cẩn phải tuân thủ nó.

Đầu tiên, các nhà giao dịch kỹ thuật chuyên nghiệp sẽ đưa ra mức dừng lỗ theo thị trường và sau đó sử dụng quy mô vị thế giao dịch (số lot giao dịch) tương ứng với quy mô mức dừng lỗ để duy trì tỷ lệ thua lỗ tối đa cho phép. Do đó, nếu mức dừng lỗ hiện tại lớn hơn mức dừng lỗ cho phép theo hành động giá của thị trường, quy mô vị thế giao dịch cần được thu nhỏ lại để nằm trong giới hạn lỗ được chấp nhận. Ngược lại, nếu mức dừng lỗ hiện tại nhỏ hơn mức dừng lỗ cho phép theo hành động giá của thị trường, quy mô vị thế giao dịch có thể được tăng lên để vẫn nằm trong giới hạn lỗ được chấp nhận.

Ví dụ đơn giản, giả định rằng giới hạn lỗ tối đa là 2% tổng giá trị tài khoản cho mỗi lần giao dịch. Nhà giao dịch này có 50.000 đô la trong tài khoản giao địch ngoại hối. 2% của 50.000 đô la là 1.000 đô la, là mức tối đa mà nhà giao dịch có thể bị lỗ trong mỗi lần giao dịch. Nếu mức dừng lỗ theo hành động giá của thị trường là 20 pip, quy mô giao dịch nên ở mức sao cho mức lỗ 20 pip tương đương với 1.000 đô la. Điều này sẽ tương đương với 5 lot. Tuy nhiên, nếu mức dừng lỗ là 100 pip, quy mô giao dịch nên được thiết lập sao cho 100 pip này tương ứng với 1,000 đô la. Lúc này sẽ là 1 lot.

Phương thức này bảo đảm rằng một nhà giao dịch có thể thiết lập một mức dừng lỗ hợp lý theo các nguyên tắc phân tích kỹ thuật trong khi cho phép điều chỉnh tỷ lệ phẩn trăm thua lỗ theo mức lỗ tối đa cho phép.

Tỷ lệ phần trăm tối ưu để thiết lập cho mức lỗ tối đa cho phép là bao nhiêu? Điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bao gồm chiến lược giao dịch được sử dụng và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi nhà giao dịch. Con số thường được sử dụng trong giao dịch chứng khoán là 2% tổng giá trị tài khoản cho mỗi lần giao dịch. Đối với nhiều nhà giao dịch, con số này là hợp lý. Tuy nhiên, đối với nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp, 2% có vẻ là hơi cao, vì vậy họ có thể chọn 1% hoặc thậm chí thấp hơn. Nhiều nhà giao dịch năng động có thể thiết lập mức lỗ tối đa cao hơn, đôi khi là trên 2%.

Hạn chế thua lỗ là điều tốt. Cùng với quy mô giao dịch thích hợp so với số vốn trong tài khoản, việc giới hạn rủi ro theo cách này sẽ cho phép một nhà giao dịch tồn tại lâu hơn trên thị trường forex.

Hãy học cách chấp nhận thất bại như là một phần tất yếu vì chúng ta cần nhớ rằng giao dịch forex là một cuộc chiến kéo dài và không phải là một trận chiến.

Bằng cách bảo vệ tài khoản ngày hôm nay, bạn đã đảm bảo rằng những thua lỗ đủ nhỏ để dễ dàng khắc phục vào ngày mai.