Pivot Point là gì – Chiến lược giao dịch Pivot Point

50

Pivot Point là một chỉ báo kỹ thuật được các Trader sử dụng khá phổ biến trong giao dịch forex. Bạn có thể tải Pivot Point Indicator cho MT4 ở link cuối bài viết này nhé.

Pivot Point là gì?

Pivot Point ký hiệu là PP được sử dụng để xác định xu hướng cũng như các mức hỗ trợ/kháng cự xoay quanh nó. Pivot Point được tính bằng cách lấy trung bình của High (giá cao nhất), Low (giá thấp nhất) và Close (giá đóng cửa) của khoảng thời gian trước đó.

PP = (High + Low + Close)/3

Ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng Pivot Point trên khung D1 ngày hôm nay thì giá High – Low – Close sẽ là giá trị của ngày hôm trước.

Sau khi tính ra được Pivot Point, có thể tính được các mức hỗ trợ S1,S2,S3 và các mức kháng cự R1,R2,R3 như sau:

  • S1 = (2 x PP) – High
  • R1 = (2 x PP) – Low
  • S2 = PP – (High – Low)
  • R2 = PP + (High – Low)
  • S3 = Low – 2(High – PP)
  • R3 = High + 2(PP – Low)

Minh họa về Pivot Point và cách xác định các mức hỗ trợ và kháng cự bằng Pivot Point:

TIP: Bạn sẽ không cần phải thao tác tính toán thủ công như trên đâu. Chỉ cần tải Pivot Point Indicator về và cài vào phần mềm MT4 là sẽ tự động tính được Pivot Point, các mức hỗ trợ và kháng cự và vẽ chúng lên biểu đồ. Thật đơn giản phải không nào.

Cách giao dịch sử dụng Pivot Point

Giá trên Pivot Point -> xu hướng có thể tăng

Giá dưới Pivot Point -> xu hướng có thể giảm

Pivot Point trên khung thời gian dài sẽ đáng tin cậy hơn, như khung thời gian hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng,…

Các mức hỗ trợ (S1,S2,S3) và kháng cự(R1,R2,R3) dựa trên Pivot Point có thể được sử dụng giống như các mức hỗ trợ và kháng cự truyền thống.