Chia nhỏ vị thế – Phương pháp giúp tối đa hóa lợi nhuận kiếm được

57

Liên quan đến quy mô vị thế giao dịch hợp lý là kinh nghiệm chia nhỏ vị thế hơn là thực hiện một lần toàn bộ vị thế cho mỗi lần giao dịch. Đây là một phương pháp tốt để phân tán và kiểm soát rủi ro trong giao dịch forex.

Chia nhỏ vị thế là tham gia vị thế nhiều lần nhỏ hơn trong toàn bộ quy mô của vị thế (full-size trade). Chia nhỏ vị thể có thể được thực hiện tại cùng một thời điểm và cùng một mức giá, giống như toàn bộ vị thế, nhưng điểm chốt lãi của mỗi vị thế nhỏ hơn là khác nhau. Mỗi vị thế nhỏ hơn có thể được đóng dẩn nhằm bảo vệ lợi nhuận khi giá tiếp tục đi theo hướng có lãi.

Ví dụ, thay vì mua toàn bộ số vốn trong một lần giao dịch duy nhất đối với một cổ phiếu tại một mức giá nhất định, chia nhỏ vị thế là mỗi lần chỉ mua 1/3 số vốn và có thể mỗi lần mua đều tại cùng một mức giá. Lệnh dừng lỗ đầu tiên cho cả ba vị thế trên có thể được đặt giống nhau giống như toàn bộ vị thế. Nếu giá di chuyển theo chiều hướng có lợi nhuận, một trong các vị thế trên có thể được đóng lại tại một mức giá nhất định (do phân tích kỹ thuật xác định) trong khi tiếp tục mở hai vị thế còn lại. Lúc này, lệnh dừng lỗ đầu tiên cho hai vị thế còn lại có thể di chuyển tới điểm hòa vốn. Nếu giá tiếp tục di chuyển theo hướng có lãi, một vị thế khác có thể được đóng lại với mức lợi nhuận lớn hơn vị thế đầu tiên, và một lần nữa mức giá chốt lãi được xác định theo phân tích kỹ thuật. Lệnh dừng lỗ động cho vị thế cuối cùng (hiện đang ở điểm hòa vốn) tiếp tục được di chuyển để bảo vệ lợi nhuận mới có được. Cuối cùng, nếu giá tiếp tục đi chuyển theo hướng có lợi nhuận, vị thế giao dịch thứ ba có thể được đóng lại để thu về khoản lãi cuối cùng tại mức giá được xác định theo phân tích kỹ thuật, hoặc lệnh dừng lỗ có thể tiếp tục di chuyển cho đến bị hành động giá thị trường thực hiện và vị thế này được đóng lại với mức lãi nào đó.

Phương pháp chia nhỏ vị thế kết hợp hai phương pháp khác nhau – là bảo vệ lợi nhuận đồng thời tiếp tục duy trì vị thế để tạo ra lợi nhuận. Tại bất cứ mức giá nào sau khi vị thế đầu tiên có lãi, nhà giao dịch có thể áp dụng phương pháp này nhằm bảo đảm lợi nhuận trên không bị mất đi, trong khi các vị thế còn lại được bảo vệ khỏi thua lỗ bằng lệnh dừng lỗ động. Vì không một nhà giao dịch nào có thể biết giá sẽ tăng bao xa, phương thức này giúp quản trị các tình huống lợi nhuận theo một cách thận trọng và hiệu quả.