Phân tích các khung thời gian giao dịch forex

428

Khung thời gian giao dịch forex được phân thành 3 loại:

  • Dài hạn (long-term)
  • Ngắn hạn hay dao động (short-term hoặc swing)
  • Trong ngày hay giao dịch hàng ngày (intraday hoặc day-trading)

Khung thời gian nào tốt nhất ? Nó tuỳ thuộc vào cá nhân của bạn! hãy để tôi cho bạn xem bảng tóm tắt của 3 loại trên có thể giúp bạn chọn lựa:

Bạn phải quyết định đâu là khung thời gian tốt nhất để giao dịch forex.

Bạn cũng cần phải nhận biết được lượng vốn bạn phải có để giao dịch forex. Các khung thời gian ngắn hơn cho phép bạn sử dụng mức lợi nhuận tốt hơn và có thể đặt mức chặn lỗ thấp hơn…..Một khung thời gian rộng hơn đòi hỏi một tài khoản lớn hơn vì thế bạn cần nắm rõ các sự biến động thị trường forex mà không đối mặt với các thông báo nộp thêm tiền bảo chứng. Khi bạn có quyết định cuối cùng dựa trên khung thời gian mà bạn “ưa thích” thì cuộc vui bắt đầu. Đó là khi bạn bắt đầu sử dụng đa khung thời gian giúp bạn phân tích thị trường.