Lộ trình giao dịch forex thành công – Giai đoạn 2

444

Giai đoạn 2: Tăng dần áp suất và cảm xúc theo khả năng

Trải nghiệm thị trường forex trong khoảng 2-3 tháng tiếp sau giai đoạn với khối lượng tăng dần:

– Tham gia trực tiếp với cộng đồng kinh doanh forex để xây dựng cộng đồng kinh doanh tốt hơn. Học những người đi trước, kết nối và giúp đỡ những người đi sau để tạo ra một hệ thống kinh doanh bền vững, có năng lượng.

– Duy trì thói quen trong giai đoạn 1. Rèn luyện phản xạ, kỹ thuật, tâm lý tốt nhất cho mỗi thương vụ.

– Mỗi lần đặt lệnh được coi như một thương vụ mua bán. Thời gian và số lần giao dịch forex giảm dần, nhưng khối lượng mỗi lần mua bán tăng dần lên.

Xem tiếp: Lộ trình giao dịch forex thành công – Giai đoạn 3