Inside Bar toàn tập – Cách giao dịch với mô hình nến Inside Bar

76

Inside Bar là gì?

Inside bar là một mô hình nến đơn giản và mạnh mẽ. Nó có thể giúp bạn canh thời điểm vào lệnh tốt hơn với rủi ro thấp. Và hay nhất là? Bạn có thể dùng nó để giao dịch theo xu hướng, hoặc đảo chiều xu hướng.

Inside bar là một cây nến nằm hoàn toàn bên trong cây nến đứng trước nó. Khi bạn thấy một Inside bar nghĩa là có sự giảm độ biến động trong thị trường. Tuy nhiên, không phải tất cả các Inside bar đều như nhau.

1. Inside bar với biên độ nhỏ

Đây là inside bar tiêu chuẩn có biên độ nến nhỏ và nằm hoàn toàn bên trong cây nến trước nó. Nghĩa là có sự do dự và biến động thấp trong thị trường. Đây sẽ là tâm điểm của bài viết này.

2. Inside bar với biên độ lớn

Cũng có thể có inside bar có biên độ lớn. Phụ thuộc vào giá đóng cửa của inside bar, nó có
thể đại diện cho sự do dự hoặc đảo chiều trong thị trường.

Inside Bar Lớn với đóng cửa tăng giá cho thấy dấu hiệu sức mạnh.

Inside bar lớn với thân nhỏ cho thấy dấu hiệu do dự.

3. Nhiều inside bar

Đây là một mô hình mạnh mẽ vì nó nói lên sự biến động thấp trong thị trường. Và độ biến động luôn thay đổi, từ các giai đoạn biến động thấp sang biến động cao (và ngược lại). Vì vậy, đây là một tín hiệu mạnh về việc sắp có một dịch chuyển mạnh.

Những lỗi phổ biến khi giao dịch với nến Inside Bar

Nhiều trader nhìn thấy nến inside bar và sẽ giao dịch đột phá khỏi inside bar. Đó là một giao dịch xác suất thấp đặc biệt khi thị trường đi ngang mạnh.

Chiến lược giao dịch với Inside Bar bắt đảo chiều

Nhiều trader thích giao dịch inside bar ở cấu trúc thị trường (như Hỗ Trợ và Kháng Cự).

Ví dụ: Giá tiếp cận Kháng Cự và hình thành inside bar. Trader sẽ bán khi đột phá inside bar. Tôi không thích cách này vì dễ bị lừa kiểu “đột phá sai”.

Tôi thích giá đảo chiều trước rồi sau đó hình thành inside bar.

1. Phe mua chiến thắng khi họ cố gắng thực hiện con sóng 1 của việc đảo chiều.

2. Giờ thì có sự co hẹp biến động và lực mua sẽ tiếp tục nếu giá đột phá cao hơn.

Xem các ví dụ dưới đây:

Chiến lược giao dịch với Inside Bar bắt xu hướng

Trong một thị trường xu hướng mạnh (khi giá nằm trên đường MA 20), thì giá hồi ngắn.
Vì vậy, khi giá tạm dừng sau một lần giá hồi (dưới dạng inside bar), bạn muốn vào lệnh sớm nhất có thể khi giá tiếp tục xu hướng.

1. Nếu thị trường đang trong xu hướng mạnh (trên đường MA 20), thì đợi giá hồi

2. Nếu giá hồi, thì đợi inside bar hình thành

3. Nếu có inside bar, thì mua khi giá phá đỉnh (của inside bar)

4. Và ngược lại cho lệnh bán

Xem các ví dụ dưới đây:

Mô hình Hikkake biến thể của Inside Bar

Bạn xác định một inside bar và bạn cảm thấy giá tăng. Vì vậy, bạn mua khi giá phá đỉnh của inside bar. Sau đó, thị trường đảo chiều và giảm. Đó là một mô hình Hikkake (đột phá sai).

Mô hình Hikkake giảm:

Mô hình Hikkake tăng:

Mô hình Hikkake có thể giao dịch theo cùng cách với inside bar (bắt đảo chiều hoặc xu hướng). Nhưng nó mạnh hơn vì các trader đột phá đã bắt sai hướng (và cắt lỗ của họ sẽ đẩy thị trường theo hướng họ).

Điểm vào, cắt lỗ, chốt lời khi giao dịch với Inside Bar

Điểm vào

Bạn có thể vào lệnh dùng lệnh Stop khi giá phá inside bar. Đây là cách ưa thích của tôi khi bạn sẽ vào lệnh khi giá chạy theo ý bạn – nhưng có khả năng đột phá sai. Hoặc bạn có thể đợi nến đóng cửa – nhưng bạn rủi ro vì bỏ lỡ một dịch chuyển lớn.

Cắt lỗ

Bạn không muốn đặt cắt lỗ ngay dưới đáy inside bar. Tại sao? Vì bạn đã học, biến thể của inside bar là Mô hình Hikkake. Nghĩa là nếu bạn đặt cắt lỗ ngay dưới đáy inside bar, bạn có thể bị dính cắt lỗ sớm ở mô hình Hikkake tăng giá. Vậy, cách tốt hơn là đặt cắt lỗ dưới đáy inside bar 1 ATR (với lệnh mua) – vì vậy lệnh của bạn có thể không gian. Mặt khác, bạn có thể cân nhắc đặt cắt lỗ cách MA20 1 ATR.

Chốt lời

Bắt một con sóng:

Thoát lệnh trước khi lực ngược lại xuất hiện.

Ví dụ: Nếu bạn mua, thì bạn muốn thoát lệnh trước Kháng cự hoặc đỉnh cũ.

Lướt một xu hướng:

Nếu bạn muốn lướt một xu hướng, thì bạn có thể dời cắt lỗ khi thị trường chạy theo hướng của mình.

Ví dụ: bạn có thể dời cắt lỗ theo đường MA 20.

Phân tích hành vi giá Inside Bar

Không phải mọi inside bar được tạo ra như nhau Một vài inside bar có biên độ lớn và một vài cây có biên độ nhỏ. Rõ ràng nếu bạn muốn giao dịch đột phá từ inside bar, thì bạn
muốn giao dịch cây inside bar có biên độ nhỏ.

1. Bạn có cắt lỗ nhỏ hơn

Bạn có lấy đáy của inside bar để đặt cắt lỗ (inside bar càng nhỏ, thì cắt lỗ càng nhỏ). Và với cắt lỗ nhỏ, thì bạn có thể vào khối lượng lớn hơn.

2. Giá có thể chạy nhanh theo hướng của bạn

Thị trường thay đổi từ thời kỳ có biến động thấp sang biến động cao (và ngược lại). Vì vậy, nếu bạn giao dịch inside bar biên độ nhỏ, nghĩa là độ biến động thấp và cơ hội tốt là nó có thể mở rộng theo hướng của bạn. Nghĩa là bạn có thể có tỷ lệ RR tốt trong thời gian ngắn.