Hướng dẫn phân tích kỹ thuật forex bằng công cụ Ichimoku

2682

Ichimoku Kinko Hyo (IKH) là một kỹ thuật đồ thị rất hữu ích trong phân tích giao dịch forex. Nó cho thấy sự điều khiển của xu hướng chủ đạo; các đường có thể dùng như các hỗ trợ mạnh mẽ hoặc kháng cự; và đám mây của nó sẽ cho phép bạn hình dung được động lực và xu hướng. Thoạt nhìn, Ichimoku Kinko Hyo có vẻ rất đáng ngại và khó hiểu, nhưng một khi bạn hiểu cách đọc nó, bạn sẽ thấy rằng thông tin và các tín hiệu mà nó cung cấp rất hữu ích. Trong hướng dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về các đường Ichimoku tạo ra các tín hiệu giao dịch khác nhau, cái gọi là Kumo-clouds và lags. Sau đó, chúng tôi sẽ giải thích làm thế nào để phân tích thị trường với các công cụ kỹ thuật tuyệt vời này. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào sự cân bằng của một biểu đồ trong nháy mắt ” (nghĩa đen của cụm từ Ichimoku Kinko Hyo).

Các thành phần của Ichimoku

Kijun Sen (đường màu xanh, đường cơ sở): đây là thành phần chỉ số chính của chỉ số Ichimoku Kinko Hyo, nó được sử dụng để đo lường biến động trung hạn. Nó được tính bằng cách lấy trung bình cao nhất và thấp nhất thấp trong khoảng thời gian 26 phiên trước đó. Nó đánh dấu khoảng giữa phạm vi của 26 nến đã qua.

Tenkan Sen (đường màu đỏ, đường chuyển đổi): Đây là một đường tín hiệu khác được tạo ra bởi trung bình đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong chín phiên. Nó cho thấy khoảng giữa 9 ngọn nến trước đó.

Chikou Span (đường màu xanh lá cây): Đây là một đường trễ. Giá đóng cửa của nó có thể được tìm thấy bằng cách dịch chuyển sang bên trái 26 phiên. Hãy suy nghĩ về nó như là một sự phản chiếu lại những gì đã xảy ra.

Senkou Span (đường màu cam): Đường Senkou đầu tiên là trung bình cộng của Tenkan Sen và Kijun Sen dịch về phía trước 26 phiên. Đường Senkou thứ hai là trung bình cộng của đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong 52 phiên trước đó và dịch về phía trước 26 phiên.

Kumo (mây): đó là khu vực bóng mờ giữa hai đường Senkou Span. Đám mây được coi là nhân tố thu hút giá. Giá có xu hướng quay trở lại giới hạn của nó là mức giá chính thức. Nói cách khác, giá rất thường xuyên quay lại mức mà nó đã thử nghiệm trước đó.

Làm thế nào để giao dịch với công cụ Ichimoku

Bây giờ, chúng ta hãy xem công cụ này có thể cho chúng ta biết điều gì

Các đường cân bằng (Kijun-Sen và Tenkan-Sen)

Các đường cân bằng có thể cho chúng ta thấy xu hướng tại thời điểm hiện tại. Đám mây là một dự báo của xu hướng tương lai. Hai đường này cắt nhau là tín hiệu xác nhận cho việc thị trường đảo chiều.

Tín hiệu giao dịch Kijun Sen

Tín hiệu giao dịch  xu hướng giảm  xảy ra khi giá vượt qua đường Kijun-Sen từ trên xuống.

1_1.jpgMột tín hiệu suy giảm yếu được đưa ra khi giao nhau nằm trên Kumo
1_2.pngTín hiệu giảm trung bình xuất hiện khi giao nhau nằm trong đám mây
1_3.pngTín hiệu giảm mạnh xuất hiện khi giao nhau nằm dưới đám mây

 Tín hiệu giao dịch  tăng giá  xảy ra khi giá cắt đường Kijun-Sen từ dưới lên trên

2_1.pngTín hiệu tăng giá yếu xuất hiện khi điểm giao nhau dưới đám mây
2_2.pngTín hiệu tăng giá trung bình xuất hiện khi điểm giao nhau nằm bên trong đám mây
4_3.pngTín hiệu tăng giá mạnh mẽ xảy ra khi điểm giao nhau nằm trên đám mây

Tín hiệu giao dịch Tenkan Sen

Tín hiệu  giảm giá  xuất hiện khi đường Tenkan Sen cắt đường Kijum Sen từ trên xuống dưới.

4_1.pngTín hiệu giảm giá yếu xuất hiện khi điểm giao cắt nằm trên đám mây
4_2.pngTín hiệu giảm giá trung bình xuất hiện khi điểm giao cắt nằm bên trong đám mây
4_3.pngTín hiệu giảm giá mạnh xuất hiện khi điểm giao cắt nằm bên dưới đám mây

 Tín hiệu  tăng giá  xuất hiện khi đường Tenkan Sen cắt đường Kijun từ dưới lên trên.

3_1.pngTín hiệu tăng giá mạnh xuất hiện khi điểm giao cắt nằm dưới đám mây
3_2.pngTín hiệu tăng giá trung bình xuất hiện khi điểm giao cắt nằm trong đám mây
3_3.pngTín hiệu tăng giá mạnh mẽ xảy ra khi điểm giao cắt nằm trên đám mây

Kumo (Cloud)

Các đường Senkou Span là những đường kháng cự và hỗ trợ tốt.

Phạm vi của đám mây thử đo sự biến động của thị trường. Các đám mây càng rộng, sự biến động càng lớn và ít chắc chắn hơn của xu hướng giá trong tương lai chúng ta có. Các đám mây hẹp và phẳng là các tín hiệu cho thấy thị trường đang đi ngang.

Bạn cũng có thể sử dụng các đám mây để xác nhận xu hướng chủ đạo. Nếu giá nằm trên đám mây, điều đó có nghĩa là xu hướng tăng hiện tại đang diễn ra và có rất nhiều cơ hội mua. Nếu giá nằm dưới đám mây, tốt hơn là nên cân nhắc bán thay vì chờ đợi. Các đám mây chính nó thường đóng vai trò như hỗ trợ/kháng cự.

Các đường Senkou span xoắn với nhau (các đường tạo thành Kumo) thường được sử dụng để xác định điểm đảo chiều.

bearish_strong.pngTín hiệu giảm xuất hiện khi Senkou Span A giao cắt với đường Senkou Span B từ trên xuống dưới – nói cách khác là khi đám mây chuyển từ trạng thái tăng sang trạng thái giảm giá. Tín hiệu giảm giá mạnh xuất hiện khi giá nằm bên dưới đám mây
bullish_strong.pngTín hiệu giao dịch tăng xảy ra khi đường Senkou Span A cắt đường Senkou Span B từ dưới lên trên – nói cách khác, khi đám mây chuyển từ trạng thái giảm sang trạng thái tăng. Tín hiệu giảm mạnh xuất hiện khi giá nằm dưới đám mây (như hình).

Một số tín hiệu xuất hiện khi giá phá vỡ từ bên trong Cloud.

price breaks above kumo.pngTín hiệu tăng giá xuất hiện khi giá di chuyển lên trên và phá vỡ biên trên của đám mây
price breaks below kumo.pngTín hiệu giảm xuất hiện khi giá sụt giảm và phá vỡ biên dưới của đám mây

Nếu đường Chinkou Span cắt đường giá từ dưới lên trên, bạn nên mua. Đồng thời, bạn nên theo dõi chặt chẽ vị trí của giá hiện tại liên quan đến Cloud: tín hiệu tăng giá mạnh khi giá ở trên Cloud; Tín hiệu trung bình nếu giá nằm bên trong Cloud, và nó yếu khi giá nằm dưới Cloud. Lưu ý rằng tín hiệu chỉ tốt khi Chinkou Span đi qua thân nến.  .

Ở đây chúng ta có một ví dụ về tín hiệu tăng mạnh. Cố gắng để trả lời tại sao nó là như vậy:

Chinkou goes above price.png

Nếu đường Chinkou Span cắt đường giá từ trên xuống dưới- bạn nên bán. Ngoài ra, bạn nên theo dõi chặt chẽ vị trí của giá hiện tại liên quan đến Cloud: tín hiệu giảm sẽ mạnh, nếu giá nằm dưới Cloud; Tín hiệu trung bình xảy ra khi giá nằm trong Cloud và tín hiệu yếu xuất hiện khi giá ở trên Cloud.

Phục hồi Chinkou Span từ giá là một tín hiệu của sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Ví dụ, ở đây Chinkou Span hồi phục từ giá là tín hiệu tiếp tục xu hướng tăng.

Continuation.png