Đạo đức nghề môi giới forex – Trở thành nhà môi giới chuyên nghiệp

532

1. Người môi giới tài chính là người thực sự yêu nghề, biết quản lý đồng vốn của mình tốt, truyền được tình yêu đó cho người khác, giúp cho người khác hiểu được giá trị của ngành nghề, nắm bắt được những nguyên lý đúng đắn trong ngành kinh doanh tiền. Giúp cho họ trong thời kì đầu tham gia kinh doanh được an toàn và thực hành đầy đủ nhất.

2. Những người kinh doanh tiền giỏi là những người nhạy bén. Họ cảm nhận thấy thích thú với ngành nghề kinh doanh ngay từ những phút đầu được giới thiệu.

3. Nghề kinh doanh tiền là nghề cao cấp số 1. Ai cũng có thể tham gia giao dịch nhưng muốn trở thành những người kinh doanh chuyên nghiệp cần phải có thời gian tu luyện bản thân.

4. Trong ngành nghề kinh doanh tiền này có những vị trí công việc sau: Người giao dịch, người đào tạo, người quản lý sàn, người môi giới, chuyên viên phân tích, chuyên viên kiểm soát rủi ro. Vị trí nào cũng cần người tâm huyết và yêu nghề. Phải yêu nghề thì mới có thu nhập cao.

5. Truyền nghề Forex cho người khác cũng chính là truyền đạo kiếm tiền: người truyền đạo phải có năng lực, có đạo đức, có tâm huyết… phải hiểu rõ bản chất và đạo lý: nếu truyền sai sẽ gây ra những hậu quả không tốt cho mình và người khác. Người giỏi là người biết thúc đẩy phát huy trí tuệ và sức mạnh của người khác.

6. Kinh doanh forex thì ai cũng nhận được giá trị tăng trưởng về: tiền bạc, quản lý vốn, tâm lý tính sách, sức khỏe, vốn sống. Do đó người truyền nghề kinh doanh forex là người tăng trưởng về giá trị và con người. Nếu con đường mình thực hành không đạt được như vậy thì phải nghiêm túc điều chỉnh mình.

7. Những người sau tuyệt đối không nên làm nghề môi giới kinh doanh tiền:

  • Những người mềm yếu, sợ rủi ro
  • Người không hiểu được giá trị ngành nghề, không thực sự yêu nghề.
  • Người chỉ biết có bản thân mình, không biết người xung quanh.
  • Người lười biếng, chậm hiểu, ỷ lại, ăn bám, thụ động, dễ dãi và tham lam.
  • Người có tư tưởng tiêu cực hay mệt mỏi
  • Người không thực tế, không hiểu rõ được giá trị mình trao và giá trị mình nhận lại, không tin vao luật nhân quả công bằng.

8. Người môi giới không có được 10 khách hàng đầu tiên thì không thể bắt đầu sự nghiệp môi giới lâu dài và suốt đời của mình được.

9. Sự nghiệp kinh doanh tiền là mãi mãi, những con người hiểu quỹ đạo cũng sẽ trường tồn và phát triển cùng thị trường.