Các loại lệnh trong giao dịch forex

511

Nhiều người mới tham gia đầu tư forex chỉ biết loại lệnh vào ngay lập tức (Market Execution) mà không biết rằng có nhiều loại lệnh giao dịch khác nhau. Hãy tìm hiểu thêm các loại lệnh và sự khác biệt giữa chúng trong bài viết này: lệnh Stoploss, Take Profit, Buy limit, Sell limit, Buy stop, Sell stop, Trailing stop.

Lệnh thị trường – Market Execution

Lệnh thị trường hay Market Execution là lệnh mua/bán ngay tại thời điểm giá đang hiển thị trên biểu đồ. Khi bạn đặt lệnh, sẽ khớp lệnh tức thì.

Các lệnh chờ – Pending Order

Các lệnh chờ hay còn gọi là Pending Order gồm có: Buy limit, Sell limit, Buy stop, Sell stop và Trailing stop.

Buy Limit

Buy Limit là lệnh chờ mua với giá thấp hơn giá hiện tại. Ví dụ, giá mua XAUUSD hiện tại là 1455.748, bạn đặt lệnh Buy Limit ở mức giá 1450.000 thì khi giá thị trường giảm xuống mức 1450.000 sẽ khớp lệnh mua.

Buy Stop

Buy Stop là lệnh chờ mua với giá cao hơn giá hiện tại. Tương tự giá mua hiện tại như trên, bạn đặt lệnh Buy Stop ở mức giá 1460.000 thì khi giá thị trường tăng lên mức 1460.000 sẽ khớp lệnh mua

Sell Limit

Sell Limit là lệnh chờ bán với giá cao hơn giá hiện tại. Ví dụ, giá bán XAUUSD hiện tại là 1455.388, bạn đặt lệnh Sell Limit ở mức giá 1460.000 thì khi giá thị trường tăng lên mức 1460.000 sẽ khớp lệnh bán.

Sell Stop

Sell Stop là lệnh chờ bán với mức giá thấp hơn giá hiện tại. Tương tự với giá bán hiện tại như trên, bạn đặt lệnh Sell Stop ở mức giá 1450.000 thì khi giá thị trường giảm xuống mức 1450.000 sẽ khớp lệnh sell.

Lệnh Stoploss và Take Profit

Stoploss là lệnh cắt lỗ, Take Profit là lệnh chốt lời. Khi bạn đặt giá cho lệnh Stoploss và Take Profit thì khi giá thị trường chạy đến một trong 2 mức giá đó thì sẽ tự đóng lệnh.

Lệnh Trailing stop

Trailing stop có hai chức năng. Nó vừa đóng vai trò như một lệnh stop loss thông thường, trong trường hợp giá đi ngược hướng dự đoán của bạn. Mặt khác, nó có vai trò bảo toàn lợi nhuận trong trường hợp giá đi theo hướng có lợi.

Trong trường hợp giá đi theo hướng có lợi thì lệnh trailing stop sẽ dịch chuyển theo giá và giữ một khoảng cách dừng lỗ đúng bằng mức dừng lỗ ban đầu mà bạn đã đặt.

Lưu ý: Nếu bạn đóng phần mềm MT4 thì trailing stop sẽ không hoạt động. Nhưng giá Stop Loss sẽ được ghi nhận ở thời điểm bạn đóng MT4. Tới khi bạn chạy lại phần mềm này thì Trailing Stop sẽ được hoạt động.